antique-blend-split-face-travertine-mosaic-tiles-2x4-1

doğal taş

doğal taş dediğimizde ilk aklımıza gelen şey mermerdir.

doğal taş lar çok çeşitli bir kavram olduğundan dolayı daha sonra kolye ve tespih yapımında kullanılan doğal taşlar olarak aklımıza gelebilir. Biz konumuzu ve mesleğimiz gereği mermer olarak değerlendirecek olursak bugün birçok mekânlarda doğal taş talebi artmaktadır. Elbette bunların arasına traverten gibi diğer doğal taş ürün gruplarını da katabiliriz fakat, duruşu, kalitesi, gözeneklerinin azlığı, yeri geldiğinde ürünün sağlamlığı ve ağırlığı gibi etmenlerle bile elbette mermerin yeri doğal taş kategorisinde her zaman daha önemlidir. Büyük AVM’ler de, binalarda, iç mekânlarda, mutfaklarda, banyolarda, evlerde dış mekânlarda doğal taş lar kullanılmaktadır. Mutfak ve hastane gibi bakteri oluşumunun yüksek olabileceği potansiyel mekanlarda mermer ve traverten gibi bu tip doğal ürünlerin kullanımı yaygındır ve önemlidir. Mutfak tezgahlarının granit olmasının sebeplerinden birisi doğallığı ikincisi ise mermere göre daha hesaplı mal edilmesi denebilir. Elbette mermer granit ve traverten gibi ürünlerin yanında çok daha aktif bir ürün olarak kabul edilir. Gerek görünüş ve gerek se sağlamlık açısından doğal güzelliği kendi kimyasında barındırır. Endüstriyel anlamda “mermer”; kesilip parlatılabilen her cins taş mermer olarak kabul edilmektedir. Taşın cinsi ve içeriği ne olursa olsun büyük ebatta blok elde edilebilme, kesilme ve cilalanma gibi özellikler göstermesi, o taşın mermer olarak kabul edilmesine kafi gelmektedir. Bunlardan granit, diyabaz, lösitli siyenit, fanolit ve serpantinler gibi magmadan türeyen kayaçlar da bu suretle mermer tanımının içine girmektedir.

doğal taş

Neden doğal taş? Çünkü doğal taş yıllarca hatta yüzyıllarca hiç özelliğini bozmadan uzun süre kullanılabiliyor olması. Doğal taş in bir ömrü yoktur. Diğer yapı malzemeleri kullandıkça eskir ama doğal taş tam tersine güzelleşir. Bugün eskimiş bir antik havası verir. Temizliği diğer ürünlere göre daha kolay ve daha hijyeniktir. Sağlığa bir şekilde zararı yoktur. Hatta hastanelerde kliniklerde temiz olmasından dolayı birinci tercih doğal taş tır.

Aynı zamanda mermer ürün grubununda sınıflandırma biçimleri vardır. Bunlar Mineral tanelerine göre, Mineral bileşim ve oranlarına göre, yapı ve dokularına göre ve jeolojik olarak ayrı ayrı gruplarda sınıflandırılabilir. Mineral tanelerine göre ürünlerimiz en ince taneli grupta değerlendirilebilir ve 1mm den daha küçük taş tanelerinden oluşmaktadırlar. Mineral bileşim ve oranları grubunda ise %95 kalsit (CaCO3), %60-70 kalsit,Spolen; %80 kalsit ve Mermer-Skarn; %80-90 kalsit içerir.

doğal taş

doğal taş ın tarihçesi yüzyıllar öncesine dayanır. Özelliği sert bir yapıya sahip olması dayanıklı olduğundan yüzyıllar önce birçok yerlerde insanlık tarihi kullanmaya devam etmiştir. Teknolojinin büyük derecede yol aldığı 2000 li yıllarımızda gelişen teknoloji ve bilgi ile doğal taş ın kullanım oranı daha da artmaktadır. Bu ürünlerin değeri daha çok ortaya çıkmakta ve insanlar değerini anlamaktadırlar. CaCO3‘lü magma getiriminin (sıcak kaynak suları) atmosferle temas ettikleri yeryüzüne çıkış yerlerinde çıkış anındaki basınca, suyun sıcaklığına ve içerdikleri madensel tuzların yoğunluğuna bağlı olarak amorf veya çok küçük kristalcikler halinde CaCO3‘lü çökelek meydana getririrler.  Bu taşların hafif veya fazla miktarda bitki sap ve yaprakları ayrıca deniz ve kara canlılarının fosillerini içerenlerine “Kalker Tüfü” denir. Granit, volkanik bir taştır ve yer kabuğunun diplerindeki erimiş magmanın, milyonlarca yıl yavaş yavaş kristalize olmasıyla, deprem ve erozyonlar sonucunda yeryüzüne çıkmıştır. Granitin ana mineralleri, quartz ve feldspat ile amfibole, piroksen ve mika gibi ikincil minerallerdir. Bu minerallerin dağılımı ve yoğunluğuna göre granitin rengi oluşur.

doğal taş

Doğal olan her şey güzeldir. Evet doğru doğal taş ürün gruplarında mermer den mozaik gruplarına, traverten lerden havuz kenarlıklarına kadar sadece ülkemizde değil yurt dışında da çok büyük bir ilgi ve talep ile bu ürünlerin kullanımı her geçen yıl artarak büyümektedir. Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye, çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervine sahiptir. Türkiye, bu kaynaklara ilaveten gelişmekte olan sanayisi ve üretimde kullandığı teknoloji ile dünyanın en önemli taş üreticileri arasında yer almaktadır. Bu önemli rezervler Anadolu ve Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayılmıştır. Yurt dışındaki adları ise travertine tiles ve pool pavers gibi kullanılmaktadır. Havuz kenarları gibi bekleyen su birikimlerinde kullanılan kimyasal arındırıcı ve dezenfekte ürünleri de içlerindeki kimyasal maddeleri mermer ve traverten gibi ürünlere zarar vermeyecek şekilde üretilmektedir.

doğal taş